Waarborging van een desinfectieproces met juiste protocollen en training

Het desinfectie proces met UV-C licht is met de juiste apparatuur en correct gebruik een zeer effectieve desinfectiemethode. Zo laat onderzoek zien dat dit net zo effectief of effectiever kan werken als huidige methodes. Volgens de NEN-En-14885 standaard moeten desinfectiemethodes in de medische wereld een bepaalde log-reductie behalen. De markt laat zien dat dit met de juiste UV-C apparatuur goed te bereiken is. Zo zijn er UV-C desinfectie apparatuur die een ce-klasse IIa hebben, en dus medisch gecertificeerd zijn.

Waarborging desinfectieproces - UVSmart

UV-C licht kan de juiste log-reductie behalen, mits het op de juiste manier gebruikt wordt. UV-C licht is namelijk een desinfectiemethode, en zal nooit verontreiniging wegnemen van het oppervlak van medische apparatuur. Waar verontreiniging zit, zal geen desinfectie plaatsvinden. Om voor UV-C licht het oppervlak te bereiken, moet er dus een goede voorreiniging plaatsvinden. Hiervoor worden door leveranciers en fabrikanten protocollen geschreven, die middels training, certificering, herhaling en audits bevoegd uitgevoerd kunnen worden. In de medische omgeving is dit erg belangrijk om zowel de veiligheid van het personeel als van de patiënten te waarborgen. Deze menselijke factor van reiniging is niet nieuw, en komt ook voor bij bijvoorbeeld desinfectie met desinfectie doekjes en een wasmachine. Wat zijn de aandachtspunten in het reinigingsproces?

De vergelijking van UV-C licht met veel gebruikte desinfectiemethodes

Reiniging en desinfectie in de medische wereld wordt veel gedaan door middel van desinfecterende doekjes en desinfectie machine. Hierbij is ook een gedeelte van het proces, of het gehele proces handmatig. Bij desinfectie met doekjes zal de gebruiker eerst handmatig moeten voorreinigen met een doekje, waarna er desinfectie met een ander doekje kan worden gedaan. Dit proces is 100 procent handmatig, en daarom is goede training erg belangrijk.

Bij reiniging en desinfectie in een desinfectie machine wordt er eerst een handmatige voorreiniging uitgevoerd door getrainde medewerkers. Hierbij wordt het medische apparaat eerst behandeld met een reinigingsoplossing en daarna gereinigd met gaasjes en borsteltjes. Vervolgens wordt het afgespoeld en gedroogd, waarna het in de wasmachine wordt geplaatst. In de wasmachine wordt het medische apparaat thermochemisch gereinigd en gedesinfecteerd. Hier wordt het opnieuw met veel water en reinigingsmiddelen gereinigd, en met chemicaliën gedesinfecteerd. Dit proces van reiniging en desinfectie neemt veel tijd en logistieke voorzieningen in, en ook hierbij is goede training nodig.

Training voor protocol met UV-C licht

Voorreiniging blijft meestal een geheel menselijke handeling, dit is bij desinfectie doekjes, desinfectie machine en ook bij UV-C desinfectie het geval. Daarom is het van belang dat er een goede scholing is voor gebruikers waarbij er diep wordt ingegaan op het protocol en waar de gebruiker precies weet wat belangrijk is en waar extra aandacht nodig is. Op deze wijze wordt de kans op menselijke fouten zoveel mogelijk voorkomen, waardoor er een geborgde veiligheid wordt geboden ten aanzien van de patiënt en medewerker. Niet alleen is initiële scholing, training, toetsing en certificering uitermate belangrijk, maar ook een periodieke herhaling daarvan. Leveranciers van flexibele endoscopen, reinigings-, desinfectie- en droogapparatuur hebben daarin het belangrijkste aandeel in dit proces.

Certificering en jaarlijkse audits

Na het afronden van de scholing is het noodzakelijk dat de medewerker een certificaat ontvangt. De certificering verifieert dat een persoon de kennis, vaardigheden en besluitvaardigheid bezit die nodig is om de juiste technieken uit te voeren voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen. Er zijn praktische eisen en een minimum aan opleidingen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de certificering. Naast deze basis vereiste, kan men de kwaliteit van het desinfectie proces – en dus de handeling van de medewerker - ook periodiek controleren door het uitvoeren van interne audits.

Conclusie

Reinigingen desinfectie in de medische wereld wordt veel gedaan door middel van desinfecterende doekjes en wasmachines. Nu ook via dit nieuwe proces, UV-C licht, kan er in de medische wereld gedesinfecteerd worden. In deze drie methodes wordt de voorreiniging handmatig uitgevoerd. Om dit te kunnen realiseren is goed deze methodes getraind personeel nodig. Door middel van goede scholing, training, toetsing, certificering en herhaling kan de veiligheid voor de patiënt en medewerker worden gewaarborgd en kan een medewerker bekwaam werkzaamheden uitvoeren. Door het uitvoeren van interne audits kan de kwaliteit van het desinfectie proces en de handeling van de medewerker periodiek worden gecontroleerd.

Meer weten over UV-C licht, lees dan ook UV-C licht in de gezondheidszorg.

Noor Everts
Customer Success Manager