Hoe UV-C desinfectie kan bijdragen aan een groenere zorg

De zorg blijft groeien en daarmee de CO2-uitstoot van de gezondheidszorg. Om mensen te bedienen en verzorgen zijn een hoop energie en grondstoffen nodig. Zo is de zorgsector in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 8,1% van de nationale CO2-emissie (1). Dit is een behoorlijk hoog percentage, met ruimte voor verbetering. De Green Deal Duurzame Zorg (2) is een een afspraak, gemaakt op 10 oktober 2018 die dit moet tegengaan. Zorginstellingen werken aan verschillende mitigerende maatregelen, zoals slimmere luchtbehandeling in de operatiekamers van het Leiden University Medical Center. Die zijn hard nodig om het gestelde doel van de Green Deal te behalen. Desinfectie door middel van UV-C licht kan de zorg sector helpen groen te maken!

The European Green Deal

Green Deal

“Duurzame zorg voor een gezonde toekomst”.

Zoals eerder genoemd is de zorgsector zelf een grote vervuiler. Het is van belang dat de gehele gezondheidszorg een gezamenlijke inspanning levert om de klimaat- en milieueffecten tegen te gaan en groener te worden. Zorginstellingen, zorgverleners, patiënten en partners moeten zich bewust worden van deze uitdaging.

In lijn met rijksbeleid wordt gewerkt aan vier ambities binnen de zorgsector:

  • Klimaatcrisis, 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.
  • Circulaire bedrijfsvoering zoals duurzame medische hulpmiddelen, re-usables in plaats van disposables en hergebruik van plastic.
  • Medicijnresten uit afvalwater door het plaatsen van extra zuiveringsstappen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties.
  • Gezond makende leefomgeving en milieu door het creëren van een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag en stress verminderd.

Binnen de zorg zijn al een hoop goede stappen gezet. In de toekomst zal UV-C licht goed kunnen helpen bij de reductie van disposables en het stimuleren van het gebruik van re-usables en hergebruik van plastic om de zorg groener te maken.

UV-C desinfectie als duurzame oplossing

Geen single-use materialen

Oppervlakte desinfectie door middel van UV-C licht brengt als groot voordeel dat tijdens het proces geen single-use materialen nodig zijn. UV licht moet het te desinfecteren oppervlakte raken om bacteriën en virussen te kunnen doden. Extra doekjes, verpakkingen of vloeistoffen zijn tijdens het desinfectieproces niet aan de orde. Uiteraard is het wel van belang om een product te voorzien van de juiste voorreiniging. Deze desinfectie techniek is ook geschikt voor single-use plastics. Wil je meer weten over het belang van voorreinigen, lees hier meer over in Is handmatige reiniging nodig als ik UV-C licht gebruik?

Geen water- of chemicaliënverbruik

Daarnaast is UV-C oppervlakte desinfectie een droge methode. Dit betekent dat tijdens het proces geen water of chemicaliën worden gebruikt. De UV-C lampen hebben enkel een lage hoeveelheid stroom nodig om een desinfectiecyclus succesvol af te ronden. Geen productie van chemicaliën meer, transport van chemicaliën of filteren van chemicaliën uit het watersysteem. Een grote en belangrijke stap om de medisch sector duurzamer en dus groener te krijgen. De effectiviteit van de UV-C lichtcyclus is afhankelijk van een aantal andere variabelen dan traditionele methodes zoals hoeveelheid gebruikte chemicaliën. De variabelen van UV-C desinfectie staan uitgebreider beschreven in het artikel Zijn alle UV Producten even effectief.

Snel en effectief

De snellere doorlooptijd door middel van UV-C desinfectie zorgt er veelal voor dat de inventaris verlaagt kan worden. Naast de snelle desinfectie cyclus is het mogelijk om het proces op de afdeling te laten plaatsvinden. Dit neemt een groot deel logistieke uitdaging weg plus de kans van beschadiging tijdens transport. Een zorginstelling heeft effectief gezien minder apparatuur nodig om hetzelfde aantal patiënten te zien. Minder apparatuur staat gelijk aan minder C02 uitstoot.

Recyclen

UV-C lampen zullen na een vastgestelde periode vervangen moeten worden door de fabrikant. Zorg dat onderhoud of reparaties altijd door de fabrikant of een goedgekeurde partij wordt uitgevoerd. Hierdoor weet je altijd dat het product juist en veilig gebruikt kan worden. Lees meer over veiligheid hier: Veilig gebruik van UV-C licht. UV lampen die worden gebruikt zijn goed te recyclen. De oude lampen kunnen bij de milieu-straat worden ingeleverd als klein chemisch afval. ‘’Circa 92% van de grondstoffen van de lampen komt terug in nieuwe producten’’ (3).

Door gebruik te maken van UV-C desinfectie voor bijvoorbeeld herbruikbare endoscopen is het mogelijk om tot wel zes keer minder kg CO2 uit te stoten per cyclus. UV Smart D60 is een perfect voorbeeld hoe we samen minder CO2 uitstoten zonder in te leveren op veiligheid of gebruikersgemak.

Samen naar een duurzame zorg!