Toepassing in de zorg

De UV-C desinfectie apparaten van UV Smart minimaliseren de kans op verspreiding van micro-organismen. Dit draagt bij aan het creëren van een zo veilig mogelijke zorg-omgeving voor patiënten en zorgprofessionals.

Doordat de desinfectie snel gebeurt is de methode makkelijk te integreren in bestaande werkprocessen. Bijvoorbeeld op IC’s of in isolatieverpleging in verpleeghuizen worden medische instrumenten en persoonlijke mondmaskers gedesinfecteerd, als de zorgverlener van de ene naar de volgende patiënt gaat, of tussen werkshifts in. Het apparaat staat altijd gereed  op de afdeling. Tijdens de korte desinfectie-cyclus, wordt de zorgverlener eraan herinnerd om handhygiëne toe te passen.

Doordat de materialen in de reflecterende binnenruimte van de UV-box op een glasplaat liggen, worden ze rondom goed belicht en is er geen slagschaduw door bijvoorbeeld een rooster.

Na de desinfectie kan er direct weer gebruik gemaakt worden van de medische instrumenten en apparatuur zonder risico voor zorgverlener of patiënt.

Deze werkwijze resulteert in een veiligere zorgomgeving door consistente en effectieve desinfectie.

Ervaringen 

Arts-microbioloog Jan Sinnige
Streeklab Haarlem

“Hoewel mondneusmaskers in principe niet bedoeld zijn voor hergebruik, is dat in deze noodsituatie nu toch mogelijk bij persoonsgebonden maskers die op dezelfde dag worden gebruikt. En naast desinfectie van maskers kan het apparaat ook worden ingezet voor desinfectie van kleine medische hulpmiddelen zoals stethoscopen etc.”

Prof H. van Goor
Radboudumc Nijmegen

“De UV-boxen zijn aangeschaft voor de desinfectie van medische hulpmiddelen, zoals polskastjes en kabels om de patiënten continu te monitoren op vitale functies. Ook patiëntgebonden tablets, smartphones, en VR-brillen, smartphones en stethoscopen van medewerkers kunnen zo worden gedesinfecteerd. Dit is een enorme aanwinst in het verlagen van de virusload en kans op overdracht van het coronavirus.”

Drs. Hans van Willenswaard
Manager Zonnehuis Behandelcentrum, Zonnehuisgroep Amstelland

“Medio april zijn we gestart met de UV Smart. Het werkt eenvoudig en snel. We kunnen FFP2 mondkapjes tot 7 keer toe hergebruiken. Dat is kostentechnisch interessant en ook winnen we tijd om onze voorraad tijdig te kunnen aanvullen in deze onzekere tijden. Ook banden van de bloeddrukmeters en thermometers zijn er al mee gedesinfecteerd.”

Jip Pluim
Klinische Fysica 
Reinier de Graaf Ziekenhuis / TU-Delft

“We zien geen invloed van UV- belichting op de filtercapaciteit van de verschillende maskers. Ook met 800 sec UV-belichting (8x desinfectie cyclus) neemt de filtercapaciteit niet af.”