Veiligheid en effectiviteit

Er is sinds begin 1900 ervaring opgedaan met toepassing van UV-C licht voor desinfectie. Eerst is dit voor waterzuivering toegepast, en later ook in de voedingsmiddelentechnologie. Medische toepassing begon met luchtbehandeling in operatiekamers en ziekenhuizen. Het licht tast oppervlakten van apparatuur, materialen of hulpmiddelen niet aan, en dat maakt toepassing relatief eenvoudig en veilig.

Virussen, bacteriën en andere micro-organismen zijn buitengewoon kwetsbaar voor het hoogenergetische UV-C licht, maar uiteraard is dit ook voor de mens schadelijk. Daarom kan er geen licht ontsnappen uit de apparaten van UV Smart.
En aangezien er geen residu achterblijft (zoals bij desinfectie met chemicaliën zou kunnen gebeuren), en de lamp zichzelf uitschakelt na elke cyclus, is toepassing geheel veilig.

Effectiviteit van UV-C nader verklaard

  • UV-C licht heeft een dodelijk fotochemisch effect op erfelijk materiaal van micro-organismen
  • Het licht versmelt naastgelegen nucleïnezuren in de DNA-keten
  • Er is hiervoor maar een geringe hoeveelheid licht-energie nodig
  • Hierdoor inactiveert UV-C het virus effectief, al na enkele seconden belichting
  • Een lagedruk kwikdamp lamp zendt vooral dat licht uit 
  • Hierdoor UV-C technologie geschikt voor desinfectie van medische apparatuur